Wat is CTR?

De CTR, of ook wel klikfrequentie geeft aan de hand van kliks en impressies weer hoe goed een advertentie presteert. Je berekent het als volgt: klikken ÷ vertoningen = CTR.

CTR Is de afkorting voor Click Trough Rate, of ook wel doorklikratio of klikfrequentie genoemd. Het geeft de verhouding in percentages weer hoe vaak er is geklikt ten opzichte van een weergave/view/impressie/vertoning.

Het geeft antwoord op de vraag hoe vaak er is geklikt op een advertentie of mail dat is weergegeven. 

Een CTR bereken je door het aantal clicks te delen met het aantal vertoningen. Om het in percentages uit te drukken vermenigvuldig je met 100. CTR = kliks / vertoningen x 100