Wat is een workflow?

Een workflow is een geautomatiseerd proces, waarin verschillende stappen in een logische volgorde doorlopen worden, op basis van vooraf gedefinieerde acties.

Workflows zijn een veel voorkomend begrip binnen marketing, maar ook voor sales en service kunnen deze geautomatiseerde flows ingezet worden. Een workflow werkt als volgt:

  1. Een vooraf ingestelde trigger zorgt ervoor dat contacten in een workflow opgenomen worden. 
  2. Op basis van vooraf gedefinieerde acties doorlopen contacten de stappen van de workflow. Denk hierbij aan het ontvangen van een e-mail op het moment dat ze een bepaald formulier hebben ingevuld, of het updaten van een property in het CRM als een specifieke download wordt aangevraagd. 
  3. Een workflow kan op basis van de acties afsplitsen in verschillende takken. Hij eindigt op het moment dat er geen vervolg meer is op een bepaalde actie.