Wat is een attributierapport?

Een attributierapport wordt vaak gebruikt om gaten in marketing strategieën te vinden door de impact van specifieke doelen te volgen. Dit helpt bij de groei van bedrijven en hun marketing.

Met verschillende touchpoints, marketing kanalen, en campagnes kan het lastig zijn om te zien welke gedeeltes leads en omzet brengen. Een attributierapport laat in dit geval zien wat de impact is van deze verschillende marketing strategieën. In het rapport staat data samengevat om zo de acties van de bezoekers weer te geven.

Verschillende rapporten

Er zijn verschillende attributierapporten die je kan gebruiken om de touchpoints van jouw bezoekers weer te geven. 

  • Eerste interactie: Dit rapport laat zien hoe belangrijk het eerste contact is met een lead.
  • Laatste interactie: Dit rapport lijkt op de eerste interactie maar geeft de belangrijkheid van de laatste interactie weer naar aanleiding van het marketing doel.
  • Linear: Een puntensysteem voor de gegevensverzameling om zo elke interactie gelijkmatig te verdelen.
  • U-vorm: Dit rapport plaatst 40% van de waarde op de eerste interactie en 40% op de specifieke interactie die een contact creëerde. De resterende 20% wordt verdeeld over de interacties tussen die twee punten.
  • W-vorm: Hierbij wordt 30% van de waarde op de eerste interactie geplaatst, 30% op de specifieke interactie die een contact tot stand bracht, 30% op de laatste interactie die een deal tot stand bracht, en 10% op de rest van de interactiepunten.
  • Volledig traject: Hierbij wordt 22,5% van de waarde verplaatst naar de eerste interactie, de interactie voor het tot stand brengen van een contact, de interactie die een deal tot stand bracht, en de afgesloten verkoopinteractie. De resterende 10% wordt verdeeld over de rest van de interacties in de dataset.
  • Time-decay: Bij dit rapport wordt de waarde geplaatst op de meest recente interacties.

Daarnaast heb je ook nog drie verschillende attributierapporten die in HubSpot gemaakt kunnen worden.

  • Contact attributierapport kan het beste helpen in het begrijpen welke marketinginspanningen resulteren in de meeste nieuwe contacten.
  • Rapporten over het maken van deals kunnen helpen begrijpen welke marketinginspanningen tot de meeste nieuwe deals leiden
  • Inkomsten attributierapporten kunnen helpen te begrijpen welke marketinginspanningen resulteren in de meeste inkomsten

Met het creëren van een van de drie typen attributierapporten kan een volledig beeld worden gegeven van de impact van de marketing inspanningen.