Wat is een KPI?

Een KPI of key performance indicator wordt gebruikt om de belangrijkste prestaties van een organisatie, team of individu te meten.

De term KPI is een afkorting voor key performance indicator (of, in het Nederlands, kritieke prestatie-indicator). Binnen teams en organisaties heeft iedereen met KPI's te maken. Ze vertalen namelijk wat de prestaties van dat bedrijf, team of individu zijn.

Ook op het gebied van marketing is een KPI een indicator van kritieke bedrijfsprocessen. Alle inspanningen van een marketingteam kunnen bijvoorbeeld worden beoordeeld aan de hand van één of enkele KPI's, zoals:

  • Het aantal nieuwe offerteaanvragen neemt binnen 1 jaar toe van 15 naar 30 aanvragen per maand.
  • Het aantal nieuwe klanten komt over 2 jaar voor 50% uit organisch verkeer.


In onderstaande video legt Dennis uit wat een KPI is:

Wat is een KPI?

Wat is een goede KPI?

Je stelt een goede KPI op aan de hand van het Engelstalige SMART-principe. Een goede KPI voldoet aan de volgende eisen:

  • Specific: nauwkeurig en dus zeker niet vaag.
  • Measurable: de KPI moet duidelijk meetbaar zijn.
  • Attainable: de KPI dient ook haalbaar te zijn.
  • Realistic: de indicator moet een vorm van realisme in zich hebben.
  • Time-bound: de KPI is gekoppeld aan een timeframe of deadline.

Wat is het verschil tussen een KPI en statistiek?

Het belangrijkste verschil tussen KPI's en statistieken is dat een KPI's bepaalde verwachtingen en doelen uitspreken, terwijl statistieken niet meer zijn dan een getal (wat in marketing overigens ook heel belangrijk kan zijn). 

Door met één of enkele KPI's te werken, werkt jouw team of organisatie dus continu naar een bepaald doel toe.