Wat is een prospect?

Er worden nogal wat termen gebruikt in de sales en marketing wereld! Want je hebt leads, MQL's, SQL's, prospects en potentiële klanten. Wanneer heb je het nu precies over een prospect?

Elk bedrijf heeft als doel om meer leads en prospects te genereren. Die worden immers uiteindelijk nieuwe klanten. Een prospect is iemand die op enige wijze (bijvoorbeeld door een mail te beantwoorden of een formulier in te vullen) interactie heeft gehad met jouw bedrijf. Hij/zij geeft met de interactie die heeft plaatsgevonden aan dat er een koopintentie is. 

Wanneer iemand dus interesse toont in de aanschaf van een product of dienst, dan spreken we van een prospect. Deze persoon heeft niet alleen kennis genomen van het product of de dienst via marketing kanalen, maar geeft aan dit aanbod interessant te vinden. Om iemand te kwalificeren als prospect, moet uiteindelijk aan 3 voorwaardes worden voldaan. Deze voorwaardes zijn:

  1. Behoort tot de doelgroep die het bedrijf aanspreekt. Oftewel; valt onder je buyer persona.
  2. Er is voldoende budget beschikbaar.
  3. De persoon is beslissingsbevoegd of kan deze persoon aanhaken.

Wanneer iemand niet aan alledrie de punten voldoet spreken we van een lead.