Hoe analyseer je een verstuurde marketing e-mail?

Na het versturen van marketing e-mails kun je in HubSpot gemakkelijk de e-mail analyseren.

Om een e-mail te analyseren navigeer je naar marketing > email. Je klikt vervolgens op een verstuurde e-mail naar keuze en komt dan in het performance overzicht. 

Screenshot 2022-07-08 at 09.39.45Het performance overzicht vat samen hoe verbonden de ontvangers van de mail zijn. Het overzicht bestaat uit:

  • Open rate: Het percentage mensen dat de e-mail heeft geopend. Deze open rate wordt pas geteld op het moment dat de afbeeldingen in de e-mail zijn geladen.
  • Click rate: Het percentage mensen die op een link hebben geklikt in verhouding met de mensen die de e-mal hebben ontvangen.
  • Click-through rate: Het percentage mensen die op een link hebben geklikt in verhouding met het aantal mensen die de e-mail hebben geopend.
  • Deliverability results: Een overzicht van alle succesvolle afleveringen, bounces, uitschrijvers en SPAM meldingen.

Daarnaast is het ook mogelijk om te zien welk contact het meest engaged is met de verzonden e-mail. 

Screenshot 2022-07-08 at 09.49.01

In het overzicht recipients kun je ook in één oogopslag zien hoeveel van de e-mails zijn geopend, wie er door heeft geklikt en wie zich heeft uitgeschreven.