Skip to content Skip to footer

Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk

Conversion Crew B.V., gevestigd aan Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Conversion Crew B.V.
https://www.conversioncrew.com/ 

Van Nelleweg 1,
3044 BC Rotterdam
+31 85 0606 548

Ron Dukker is de Functionaris Gegevensbescherming van Conversion Crew B.V. Hij is te bereiken via ron@conversioncrew.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Conversion Crew B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@conversioncrew.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Conversion Crew B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Conversion Crew B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Conversion Crew B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Conversion Crew B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Conversion Crew B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conversion Crew B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Conversion Crew B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personeelsadministratie
  • De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 2 jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.* 
 • Sollicitatieprocedure: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard. 
 • Afnemers en leveranciers: De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 2 jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer je vindt dat wij jouw persoonsgegevens onnodig lang bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Conversion Crew B.V. verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Conversion Crew B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Conversion Crew B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden om onze diensten beter te kunnen verlenen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Conversion Crew B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Conversion Crew B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Analytische cookies

 • Cookie: Google Analytics (_utma, _ga, _gid, _gat)
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

 • Cookie: HubSpot tracking cookie (__hstc)
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 13 maanden
 • Delen: HubSpot deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van HubSpot

Marketing cookies

 • Cookie: Google Tracking & Remarketing
 • Functie: Tracking en remarketing. Deze cookie (geplaatst door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het met name text ads via Google Display Network (GDN).
 • Bewaartermijn: 90 dagen
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

 • Cookie: Facebook-pixel
 • Functie: Relevante content van Conversion Crew kunnen tonen aan gebruikers. Zo kunnen wij onze dienst nog verder optimaliseren.
 • Bewaartermijn: 180 dagen. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.
 • Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook.

 • Cookie: LinkedIn Marketing solutions & LinkedIn Ads
 • Doel: Tracking en remarketing. Deze cookie (geplaatst door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op LinkedIn.
 • Bewaartermijn: 2 jaar
 • Delen: LinkedIn verkoopt geen privégegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Conversion Crew B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@conversioncrew.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Conversion Crew B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Conversion Crew B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@conversioncrew.com 

 • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall.
 • Met TLS beveiligen wij de internetverbinding waarover jouw persoonsgegevens verzonden worden.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie door ons ingezette internetstandaarden voor het terugdringen van phishing, spam en virussen die per e-mail verstuurd worden.